ตัวอย่างหนัง

เรื่องย่อ

ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2 ประกาศอิสรภาพ พ.ศ. 2114 สมเด็จพระมหาธรรมราชา ซึ่งพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองสถาปนาขึ้นเป็นกษัตริย์ครองกรุงศรีอยุธยาสืบต่อจากพระมหินทราธิราช ได้โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นอุปราชครองเมืองพิษณุโลก

เรียบเรียงข้อมูลโดย: domovie